je profesionálny detský tábor. Každoročne pripravujeme nové témy, nové hry, súťaže, workshopy, ...  Súčasťou programov sú atraktívne výlety, zaujímavé besedy, motivačné disciplíny, pri ktorých deti objavujú vlastné sily a zmysel tímovej spolupráce.

Deti sa do našich táborov rady vracajú, pretože, ako samé tvrdia

... LUAland je krajina detských snov ... 

***

POBYTOVÉ LETNÉ TÁBORY 2017

úspešne ukončené

... ostalo nám plno zážitkov a veľká chuť do prípravy nových táborov ...

ponuka na leto 2018 už čoskoro

 

 

PRÍMESTSKÉ DENNÉ TÁBORY

vo FUN FABRIC LM

FUN FABRIC je multižánrové centrum, v ktorom realizujeme rôzne alternatívne programy (semináre, workshopy, kreatívne projekty rôzneho druhu - pohybové, výtvarné, hudobné). Počas augustových týždňov letných prázdnin bude Fun Fabric vyhradené pre náš denný tábor. Poloha, zariadenie a vybavenie tohto centra spĺňa všetky potrebné materiálne aj technické podmienky pre realizáciu detských táborov. Fun Fabric nájdete v Liptovskom Mikuláši na Kamennom poli, hneď vedľa predajne kobercov Trend na poschodí.

HVIEZDY BUDÚCNOSTI

 

 

 FUN FABRIC sa zmení na medziplanetárnu základňu LUATIX, ktorá nás prenesie časom do výšin galaktických záchranárov. Detský talent stratil spojenie so základňou a našou úlohou je objaviť ho a udržať pri živote.

PRIHLÁŠKA

HVIEZDY BUDÚCNOSTI

 CENA: 98€ 

V denných táboroch LUAland vo FUN FABRIC zabezpečujeme deťom kompletný servis počas pracovných dní v čase letných prázdnin. Deti prevezmeme u nás vo FUN FABRIC vždy o 8 hod., detičky si odvediete v ten deň vždy o 16tej hodine. V cene je zabezpečený obed a pitný režim a samozrejme pre malých účatníkov je pripravený kompletný programový servis, každý deň iná zaujímavé hry, iné workshopy a malý darček a na záver roztomilý program pre rodičov. 

Téma etapovej hry sa bude ako niť prepletať každou aktivitou, ktorú budeme s deťmi realizovať. Program bude vyskladaný z pohybových aktivít, do ktorých sú zábavnou a hravou formou aplikované prvky regeneračných cvičení posilňujúcich psychickú stabilitu dieťaťa a jeho možnosti koncetrácie a harmonického vývinu osobnosti, ako napr. muzikoterapia. Etapová hra bude zameraná na skupinovú dynamiku, koordináciu, zdravý pohyb, zábavu prostredníctvom indoor aj outdoor zážitkových hier.  

Veľa času budeme tráviť s deťmi von, sústredíme sa na spoznávanie prírody a okolia kde žijeme.

V prípade nepriaznivého počasie a v čase relaxačnej fázy po obede sa budeme zdržiavať v interiéri Fun Fabric, ktorý je vybavený hrami pre deti rôznych vekových kategórii, rôznymi interaktivnymi pomôckami, oddychovou zónou s tulivakmi, karimatkami a FIT loptami, či pracovným kútikom určenom na realizáciu rôznych workshopov, výtvarných dielničiek a pod.

Do denného tábora odporúčame deti prihlásiť len na všetky dni naraz aby neprišli o zážitok etapovej hry. TEŠÍME SA na prázdniny s Vašimi ratolesťami a na plno zábavy v novom centre FUN FABRIC v LM :) 

v prípade otázok nás kontakujte na: lua@lua.sk, alebo na: 0918 492 073

POZOR: Prihláška je platná až po zaplatení zálohy 50€ na číslo účtu: 2929894559/1100, IBAN: SK9311000000002939039951. Ako variabilný symbol uveďte číslo telefónu, ktorý ste uviedli v prihláške ako telefónny kontakt na rodičov. Do poznámky pre príjimateľa uveď meno dieťaťa!!! Zálohovú platbu prosím uhraďte po odoslaní prihlášky. V prípade súrodencov prosím vypíšte prihlášku na každé dieťa zvlášť a aj zálohovú platbu zaplaťte za každé dieťa zvlášť. 

AKCIE:

- pre súrodencov zľava 5€ na každé dieťa

- skupinová ZĽAVA - pri počte min 10 detí cena 88€/dieťa

(akcie sa nedajú kombinovať)

www.lua.sk © 2009 - 2017